Rólunk

MI IS EZ A KLUB?

Mi is a Baranyai Terrarista Klub?

Az ANK Baranyai Terrarista Klub az egzotikus állatok iránt érdeklődő hobbiállattartók baráti társasága. Klubunk e különleges állatok közül is elsősorban az ízeltlábúak, hüllők és kétéltűek szerelmeseit öleli fel. Széleskörű tevékenységünkkel formáljuk környezetünk szemléletét. az élőlények és a természet tiszteletére és szeretetére ösztönözzük a felnövekvő nemzedéket és mindenkit, aki velünk kapcsolatba kerül. Klubunk nonprofit alapon működik. Szervezetileg a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művelődési Házához tartozunk, klubtalálkozóink egy részét is itt tartjuk.

„A természetvédelem a szemléletformálással kezdődik.”

ANK légifotóAMK logo

TÖRTÉNETÜNK

Mióta működik a klub? Mik voltak az első lépések?

Szervezetünk, az ANK Baranyai Terrarista Klub (ANK BTK) 2006. évben kezdett szerveződni egy pécsi madárpóktartó, Teller Balázs ötlete alapján. Akkoriban nehéz volt megtalálni a hasonló érdeklődésű személyeket, de az ismeretszerzés sem volt könnyebb. Balázs ismerősei közül 10 lelkes baranyai (többségében pécsi) fiatal együttműködésével klubunk már 2006 nyarán szerveződni Pécs-környéki Madárpóktartók Klubja néven. A találkozókon az első és legfontosabb kérdéseket elemeztük: Milyen gyakran gyűljünk össze és mikor? Mik legyenek a céljaink? Hol tudunk találkozókat tartani? Kezdetben vendéglátóhelyeken ültünk össze, változó időközönként.
Gyűlés

Fedél lett a fejünk felett

2006 őszén sikerült felvennünk a kapcsolatot az ANK Művelődési Házzal. Az intézmény vezetősége fantáziát látott bennünk, teret adott találkozóinknak, ezzel segített megalapozni klubunk komoly szellemét. Ettől kezdve a művelődési házban tartottuk gyűléseinket. 2006 végére kidolgoztuk a klubbal kapcsolatos terveket és 2007. évet már ANK Baranyai Madárpóktartók Klubja néven kezdtük meg.

Januárban 20 ember látogatott el első hivatalos találkozónkra, de a sajtó érdeklődését is hamar felkeltettük. Klubunk a második volt a hasonló magyarországi szervezetek sorában, és sajnálatunkra viszonylag hamar egyedül is maradtunk. Eleinte a találkozók szervezése, a szabályok kidolgozása és a kezdeti nehézségek a vezetőség összes energiáját felemésztették. Összejöveteleinken a résztvevők megismerhették egymást és értékes kapcsolatokra tehettek szert.
Alakuló gyűlés

Összekovácsolódott a csapat

Akkoriban csapatunk baráti társaságként működött. Gyűléseink a klubbal kapcsolatos kérdések megvitatása mellett kötetlen beszélgetésekkel teltek. Színes társasági életünk segítségével sikerült mindössze néhány hónap alatt összecsiszolni az első csapatot. Klubtagjaink sok új kapcsolattal gazdagodtak, ez alapozta meg mai kapcsolatrendszerünket. 2007 nyarán tettük próbára először képességeinket, kiállítást szerveztünk Egzotikus kedvenceink: a pókszabásúak címmel. Az egyhetes rendezvény utolsó napján állatvásárt is tartottunk. Több mint 40 állatfajt mutattunk be a közönség nagy örömére.
2007 őszén tartottuk első állatbemutatónkat egy általános iskolában. Az első kiállítást hamar követte a többi, az egzotikusállat-bemutatók mára hagyománnyá váltak.

Ismét megértünk a fejlődésre

Alapításkor felsorolt céljaink sorra megvalósultak, sikerült tagjaink számára megkönnyíteni hobbink gyakorlását. 2008 közepén már kevésnek bizonyultak a kötetlen találkozók, valamint felismertük, hogy az akkori vezetői szerkezettel a klub nehezen működtethető. Az elnökség fejében őszre formálódott meg az ötlet, hogy a klubtagok birtokában lévő ismereteket, tapasztalatokat közvetlen módon terjesszük, élő előadások formájában. A minőségi fejlődés mellett kézenfekvő volt a klub működési területének bővítése is. Bár a klub neve csak a madárpóktartást tükrözte, tagjaink többsége hüllőkkel, kétéltűekkel is foglalkozott.

Hogyan bővültünk hüllős-pókos klubbá?

2009. február 7-től klubunk teljes átalakuláson ment keresztül. Nevünk ANK Baranyai Madárpóktartók Klubja és Baranyai Hüllőtartók Klubja lett, az elnökség létszámát 5-ről 3-ra csökkentettük, bevezettük klubnapjaink új rendjét, rengeteg megvalósításra váró ötletet fogalmaztunk meg.

Tömérdek ötletünk megvalósításával és egzotikusállat-bemutatóink racionalizálásával tovább tökéletesítettük rendszerünket, illetve még nagyobb hangsúlyt fektettünk szabadidős programok szervezésére. Klubgyűléseink és szabadidős programjaink látogatottsága megnövekedett, egyre több állatbemutatót tartottunk, illetve néhány 1-2 napos önálló kiállítást is. (Köztük 2010-ben az 500 négyzetméteren 100 állatfajt felvonultató kiállításunk több mint 1000 látogatót vonzott.) Gyorsan emelkedett azon oktatási és kulturális intézmények száma, amelyekben állatbemutatót vagy állatkiállítást rendeztünk. Fejlődésünk és eredményeink hatására egyre több intézménnyel és szervezettel tudtunk partneri kapcsolatot teremteni.

2011-ben és 2012-ben partnerünkkel, a Pécsi Állatkerttel közösen szakmai előadássorozatot szerveztünk Zoológiai Szakmai Nap címmel. 2015-ben „Egzotikus Állatok a Művészetekben és Élőben” című kiállításunkra 1500-an voltak kíváncsiak. Klubunk 2015 végéig ezzel a szerkezettel működött, de tízéves korunkra úgy éreztük, felnőttünk.

A különleges 2016-os év

Klubunk 2016-ban működésének tizedik évébe lépett. Ezt a jelentőségteljes pillanatot lényeges változásokkal ünnepeltük, amelyek magukba foglalták a vezetőség megújulását és a klub arculatának professzionalizálását is. 2016. február 1. óta használjuk a komolyabb és kifejezőbb ANK Baranyai Terrarista Klub elnevezést is. Kiterjesztettük online jelenlétünket új honlapunk kidolgozásával, Facebook-oldalunk modernizálásával, YouTube videócsatornánk és Flickr fényképgalériánk megnyitásával. Klubtagjaink a Baranyai Terrarista Klub VIP csoportba is belépést nyernek.

10 év tapasztalattal a hátunk mögött

Megalakulásunk óta számos sikeres rendezvényt tartottunk, referenciáinkat külön menüpontban találod. Tagjaink egyre több előnyhöz férnek hozzá a klubon keresztül. Jó kapcsolatot ápolunk több pécsi kulturális intézménnyel, több országos szervezettel, valamint néhány kereskedővel, iparossal és online közösséggel is. Róluk bővebben is olvashatsz a Partnereink menüpont alatt. A jogszabály megváltozását követően A veszélyesállat-tartás jogi szabályozása Magyarországon (Terrarista szemmel) címmel 2016. május 1-én jelent meg első szakmai cikkünk. Működésünk első 10 éve során gondosan kidolgozott rendszerünket használjuk és tökéletesítjük a mai napig, amelyről elmondhatjuk, hogy a partnereink elégedettsége, stabil taglétszámunk és a klubunk ismeretterjesztő tevékenységéről szóló kutatási adatok alapján kifejezetten jól működik.

Kiállítás
Kiállítás
Kiállítás

CÉLJAINK

Folyamatos és megvalósításra váró célkitűzéseink

 • Legfőbb célunk az ismeretterjesztés, azaz a különböző szintű és mélységű ismeretek eljuttatása a gyerekekhez, laikusokhoz és terraristákhoz egyaránt.
 • Célunk, hogy klubtagjaink átérezzék az állattartás örömeit és felelősségét, megtanulják tisztelni és védeni a természetet, és ezt közvetítsék környezetük felé is.
 • Az egzotikus állatokra, és néha a velük foglalkozó állattartókra is furcsa szemmel néznek a kívülállók. Ezek az előítéletek többnyire alaptalanok, ám a legtöbb embernek nem nyílik lehetősége arra, hogy első kézből szerezzen tapasztalatokat.
 • Rengeteg energiát és időt fordítunk arra, hogy ezeket az állatokat a lehető legtöbben megismerhessék testközelből is. Fontosnak tartjuk a fiatal korosztály megszólítását, így a gyermekek még időben mentesülhetnek minden iszonytól, előítélettől. 2016-ig több mint ötvenezren vettek részt az e szellemben szervezett programjainkon.
 • Folyamatosan dolgozunk havi találkozóink színes és izgalmas előadásaiból készült ismeretterjesztő és szakmai csemegét jelentő cikkek internetes közzétételén.

TEVÉKENYSÉGÜNK

Mivel is töltjük a mindennapjainkat?

 • Klubunk Baranya és a megye szűkebb környezetében élő terraristákat fogja össze, képviseli érdekeiket.
 • Oktatási, kulturális intézményekben végzett ismeretterjesztő tevékenységünkkel nagy energiát fordítunk az ízeltlábúakkal, kétéltűekkel, hüllőkkel kapcsolatos tévhitek és előítéletek eloszlatására.
 • Különböző ismeretterjesztő és szemléletformáló előadásokkal, egzotikusállat-bemutatók, kiállítások szervezésével népszerűsítjük hobbinkat. E szolgáltatásaink rendezvényszervezők számára is elérhetők, további információ e-mailen kérhető. Új lapon megnyíló link a kapcsolatokra
 • Tartással és tenyésztéssel kapcsolatos szaktanácsadással nyújtunk segítséget a klubtagok és a hobbi iránt érdeklődők számára.
 • Klubgyűléseinket minden hónap első szombatján tartjuk az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művelődési Ház első emeletén, vagy alkalmanként más helyszínen. A nyári időszakban igyekszünk szabadtéri programokkal kedveskedni a klubnapunkra ellátogatóknak.
 • Szabadidős programokat, utazásokat, kirándulásokat szervezünk klubtagjaink számára, a programokba legtöbbször külső jelentkezők is bekapcsolódhatnak.
 • A természetvédelmi szemléletformáló nevelés előkelő helyet foglal el tevékenységeink között, hiszen klubtagjaink is ennek szellemében élik mindennapjaikat.

RENDEZVÉNYEINK

Ahol tanulhatsz és szórakozhatsz egyszerre: Klubgyűlések

Klubgyűléseink – kevés kivételtől eltekintve – szabadon és díjmentesen látogathatók. Klubtagjaink természetesen díjmentesen léphetnek be a klubnapokra akkor is, ha egy belépődíjas rendezvényen vagy intézményben tartjuk őket. Ilyen esetekben azonban előfordulhat, hogy a látogatók csak korlátozott számban, és a belépti díj megfizetése mellett tudnak csatlakozni hozzánk. Klubnapjainkat minden hónap első szombatján 10 órai kezdettel rendezzük. Helyszínül legtöbbször a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művelődési Háza szolgál, de nem ritka a szabadtéri program sem. A művelődési házban tartott klubnapjaink ismeretterjesztő előadással, szakkörrel vagy foglalkozással kezdődnek. Ilyenkor lehetőség van a klub sztereomikroszkópjának használatára is, ami kiválóan alkalmas madárpókok ivarmeghatározására. Minden klubnapunkon lehetőség van kötetlen beszélgetésre, klubtagsággal kapcsolatos adminisztrációra is.

40-60 perces ismeretterjesztő előadásaink témája a következő négy fő kategória egyikéből kerül ki:

 • Madárpókok testfelépítésével, rendszertanával, tartásával és tenyésztésével, valamint a gyakrabban tartott madárpók-csoportok, madárpók fajok bemutatásával foglalkozó ismeretterjesztő és szakmai előadások.
 • A terráriumok építésével, berendezési tárgyaival, felszerelésekkel, különböző technikai lehetőségekkel, azok megvalósításával kapcsolatos előadások, amelyek kiegészülnek a terráriumi állatok tartásával összefüggő általános és különleges igények részletes és lényegre törő megtárgyalásával.
 • Egy-egy gyakrabban tartott hüllőfaj bemutatásán kívül a hüllők rendszertanával, tartásával, tenyésztésével, védelmével foglalkozó ismeretterjesztő vagy szakmai előadás. Itt hallhatunk a magyarországi kétéltű- és hüllővédelem tevékenységeiről és eredményeiről is.
 • Élménybeszámolók, azaz kiállításainkról, szabadidős rendezvényeinkről, utazásainkról szóló előadások, amiket a klubtagok egyéni élményeiből álló beszámolók tesznek színesebbé, mint például kivételes szaporulatok, tanulmányutak és expedíciók beszámolói, folyóirat-, honlap- és könyvajánlók, vagy akár egy egyetemi szak bemutatása.
Extra klubnapok

Extrák a klubnapokon

Kihelyezett klubnapjainkon kirándulást szervezünk, vagy meglátogatunk egy-egy érdekes helyet, például állatkertet, botanikus kertet, múzeumot, keramikus műhelyt, állattenyésztő telepet stb. Klubunk vezetősége elismert szakemberek és szakmai berkekben népszerű tenyésztők meghívására, valamint különleges, illetve rendhagyó ismeretterjesztő és szakmai előadások megszervezésére is törekszik. Ilyen esetben az előadás hossza a másfél-két órát is elérheti. Természetesen a családokról sem feledkezünk meg. Igény esetén és előzetes egyeztetést követően a klubnap idejére játszóházat biztosítunk azon kedves vendégeinknek, akik gyermeküket sem szeretnék otthon hagyni például egy értékes előadás idejére.
Extra klubnapok

Szabadidős rendezvények

Tagjaink nem csak havi találkozóinkon és kiállításainkon látják egymást. Igyekszünk minél több szabadidős programmal kedveskedni a számukra: kirándulások, túrák, csoportos utak külföldi és hazai börzékre, állatkertekbe, borkóstolók, közös piknikek, bográcsozások, családi hétvégék egy-egy klubtársunknál, évzáró estek stb. Ezeken a rendezvényeken többnyire bárki részt vehet, de létszámkorlát esetén klubtagjaink elsőbbséget élveznek.
Néhány megvalósult program, amikre büszkék vagyunk:

 • kirándulás a Szársomlyón;
 • békamentés Orfűn és Abaligeten;
 • a Rákosivipera-védelmi Központ;
 • a Schönbrunni Állatkert és a Haus des Meeres;
 • az Exotica St. Pölten börze;
 • a Horkai Animal Training Center
 • és a Veresegyházi Medveotthon meglátogatása.

Eladás a klubnapon
Szabadidős
Szabadidős

SZOLGÁLTATÁSAINK

Egzotikusállat-bemutatók, kiállítások

Működésünk eddigi 10 éve alatt több mint 100 egzotikusállat-bemutatót vagy kiállítást rendeztünk, amiken több mint 50 000 diák és felnőtt vett részt. Fontosnak tartjuk az élményalapú, informális oktatást, előadással egybekötött állatbemutatóinkon játszva tanulhatnak tőlünk a kicsik és a nagyok. Környezetünk szemléletét folyamatosan formáljuk, a felelős állattartást hirdetjük és tanítjuk. Számos iskolai, óvodai rendezvényen, nyilvános rendezvényen, kulturális vagy oktatási célú programon, illetve magánrendezvényen tettük próbára tudásunkat és tapasztalatunkat, a néhány fős születésnapi zsúroktól a többezer résztvevős fesztiválokig.

 • A bemutatott állatok kézhez szoktatott, szelíd példányok, csak jelentéktelen kárt tudnak tenni az emberben. Ettől függetlenül fel vagyunk készülve az esetleges sérülések szakszerű ellátására. Valamennyi állatunk rendelkezik az előírt hatósági tartási engedélyekkel, származási igazolásokkal, orvosi igazolással.
 • Rendezőink az állatok kezelésében jártas, tapasztalt terraristák, akik átfogó tudással rendelkeznek a hobbiról és az állatokról, így akár szaktanácsadást is nyújthatnak az érdeklődőknek.
 • A program során csoportképeket és portréképeket készítünk a látogatókról, állatainkkal a kezükben, nyakukban. Az utómunkákat követően a kidolgozott képeket nagy felbontásban, diszkrét vízjelünkkel ellátva bocsátjuk rendelkezésre.
 • A látogatók játékos bátorságpróbán vehetnek részt, ezt nem csak a gyermekek, a felnőttek is élvezni szokták.
 • Felügyelet mellett sztereomikroszkópunk is használható, rendkívül érdekes látványt nyújtanak a madárpók bőrök, illetve különféle preparált rovarok.
 • Gyermekeknek egzotikus állatos színezőkkel, nagyobbaknak betűjátékkal, totókérdésekkel kedveskedünk.

A fentiekkel, illetve felkéréssel kapcsolatos további információt klubunk hivatalos e-mail címén lehet kérni.

Kiállítás
Kiállítás

TARTOZZ KÖZÉNK!

Legyél a csapatunk tagja! Mit jelent a klubtagság?

Klubunk tagjai között szinte minden korosztály lelkes terraristái képviseltethetik magukat a tizenévesektől egészen a nyugdíjas korosztályig. Klubunk sokszínűsége tagjaink színes egyéniségeinek köszönhető, a hobbi és az élet más területeinek elismert szakemberei is helyet foglalnak köztük. A legkülönfélébb fajokat gondozzák és tenyésztik, így összességében a csapat komoly tapasztalatokkal rendelkezik.

Mit nyersz a klubtagsággal?

 • Értékes kapcsolati tőke.
 • Szakértőktől „első kézből” hallható tapasztalatok, eredmények.
 • Részt vehetsz a klub által szervezett profi társadalmi munkában.
 • Szervezett utazások országos és nemzetközi rendezvényekre.
 • Ingyenes belépés a klub valamennyi rendezvényére.
 • Szerződéses partnereinknél igénybe vehető különféle kedvezmények.
 • Kedvezményes vásárlás a klubtagoktól. (állatok, terráriumok, táplálékállatok stb.)
 • Régi és új szakkönyvek, akciós felszerelések felkutatása és csoportos rendelése.
 • Segítségnyújtás a legalkalmasabb és legmegfelelőbb terráriumi felszerelések, hátterek, talajfajták felkutatásában és beszerzésében.
 • A legaktívabb tagok díjazásra kerülnek az évzáró banketten.

Klubtagság létesítése
Ha szeretnél klubunk értékes csapatába tartozni és élni a klubtagság által nyújtott előnyökkel, kérjük, keresd fel klubunkat, vagy az elnökség valamelyik tagját a további információkért.

Toborzó plakát